"Mitt måleri kan beskrivas som intuitivt, kompromisslöst och poetiskt. Utforskandet av färgen är det som driver mig och som alltid är i centrum.
Jag är intresserad av hur färgerna blir meningsfulla i förhållande till andra färger. Det är ett långsamt arbete. Möjligheter uppstår, val måste göras; varje yta kräver sin form, varje form kräver sin färg, varje färg kräver sin temperatur. Titeln kommer sist i processen och är ett försök att förmedla vad bilden är, men varje betraktare tolkar bilden beroende på sina egna upplevelser och erfarenheter".

Ann-Louise Sandahl